Sankta Gertrud, katternas skyddshelgon

YE SHALL NOT POSSESS ANY BEAST,
MY DEAR SISTERS, EXCEPT ONLY A CAT…
(Råd till nunnor från The Ancrene Riewle år 1205)

s_t_gertrude

Gertrud föddes enligt legenden år 626 i Landen, som nu är en liten stad i Belgien. Hennes far, en mycket rik och mäktig man, dog när Gertrud var 15 år och hennes mor drog sig då tillbaka till en lantegendom i Nivelles, söder om Bryssel. Sin förmögenhet donerade modern till kyrkan och ett kloster byggdes på egendomen. Gertrud togs in i klostret och hon blev vid 21 års ålder abbedissa. Gertrud levde ett fromt liv med hårt arbete. Redan under hennes livstid spreds legender om mirakel hon utfört, främst för att bota sjuka och hjälpa fattiga människor. Att Sankta Gertrud under senare århundraden kommit att betraktas som katternas skyddshelgons tros höra ihop med dels att man trodde att vattnet ur klostrets källa stötte bort råttor och möss, dels att hon ha tagit hand om febersjuka och döende – på helgonbilder avbildades ofta de döendes själar i form av möss, och på något sätt kopplades detta ihop med katter. Sankta Gertrud den stora bad också intensivt att Gud skulle lindra plågan för hungriga, törstiga och frusna djur. Hon betraktades också tidigt som ett skyddshelgon för väg- och sjöfarande. Det blev en tradition att före en längre resa tömma en skål till hennes minne, helst med friskt källvatten – senare godtogs även vin. Hon var mycket populärt helgon särskilt i norra Tyskland och Skandinavien. Gertrud dog den 17 mars år 664, bara 38 år gammal, och helgonförklarades i början av 1200-talet.

logotypkungsbacka_kommun

I Sverige finns många platser som anknyter till Sankta Gertrud, kommunen Kungsbackas kyrka på Stortorget var helgad åt henne. Den förstördes senare, men konturerna finns idag utmärkta i torgets stenläggning. Redan från 1584 finns Sankta Gertrud med i Kungsbackas sigill och i dess stadsvapen från 1750. Sankta Gertrud håller en stav i den högra handen och en bägare i den vänstra. Staven är en sådan som bars av biskopar och abbedissor. I bägaren finns hennes minne. Det finns också sjukhus som bär helgonets namn.

gertwool

På reliefen spinner Sankta Gerturd ull och längst ned till höger kan man urskilja en katt, som leker med nystanet.

Det har gått 500 år sedan Sverige avsvor sig helgon-dyrkan och i stället började fira heliga kvinnor och män gemensamt på Alla helgons dag. Ett helgon är en avliden person som av kyrkan anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap, och som efter sin död ”belönats med den eviga saligheten hos Gud”. Ordet sankt eller sankta framför helgonens namn betyder helig.

En modern bön till Sankta Gertrud lyder:
Most holy St. Gertrude,
I beseech thee to provide me
with the strength and dedication
to care for every stray cat
that finds its way to my doorstep.
I also ask that you protect
my furniture from claw marks
and my carpet from ”accidents.”
Amen

st_gertrude
Den moderna helgondyrkaren kan skaffa sig en Gertrudikon i plast eller en liten skyddsamulett att hänga om kattens hals från:  patriarts.com/0306/cat%20tags/St.%20Gertrude%20Tags.htm

Författare: Wikki

Hej! Det här är min blogg. Med mina fyra tassar, arton klor och yviga svans samt en nyfiken nos förmedlas här mina åsikter, med stöd från mattes knä. Där ser jag självklart till att skriva sanningen. Och hur det är att ha två människor som behöver en fast tass. Men nu är det dags för min dagliga promenad ute och den tänker jag inte gå miste om, inte ens för er skull. //Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *